Receptionele diensten & Administratieve ondersteuning

BoonvanOstade Services

Profiel

 

 

 

 

 

Mijn naam is Maayke Boon van Ostade Ė van Oerle, ik ben 53 jaar, getrouwd en heb 3 kinderen. Al in 1979 ben ik begonnen met werken en heb bij diverse soorten bedrijven gewerkt. Onder andere in een ziekenhuis, bij een herverzekerings-maatschappij en bij een bank.

 

In 1984 ben ik als office-manager gaan werken bij een participatiemaatschappij, NeSBIC. Dit was een bedrijf dat zich bezighield met investeren en actief participeren in jonge innovatieve ondernemingen. NeSBIC werd voorzien van kapitaal door een aantal grote bedrijven in Nederland, zoals Vado Beheer (Van Doorne), Bank Mees & Hope, IHC Caland, Postbank, Oranje Nassau Groep, Nationale-Nederlanden, Stork en Wessanen. Vanuit de top van deze bedrijven leverden zij ieder een commissaris die NeSBIC en haar participaties met raad en daad bijstonden. De verzelfstandiging van SHV van Getronics is een van de participaties van NeSBIC geweest. Ik heb daar gewerkt in een periode dat het NeSBIC voor de wind ging en de investeerders/commissarissen van NeSBIC zeer betrokken waren bij het reilen en zeilen van het bedrijf.

 

Naast allerlei secretariŽle werkzaamheden deed ik veel financiŽle en juridische werkzaamheden t.b.v. de participaties en notuleerde ik de commissarissen-vergaderingen.

 

Vanaf 1993 heb ik een aantal jaren gewerkt bij de landelijke ouderenorganisatie Unie KBO in Den Bosch met destijds 230.000 leden. Ik ben daar begonnen als afdelings-secretaresse en na enige tijd werd ik daar (in deeltijd) de bestuurs- en directie-secretaresse en hoofd van het secretariaat dat uit 12 mensen bestond. Ik heb er heel wat post verwerkt en vergaderingen voorbereid en genotuleerd: stafvergaderingen, bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Als hoofd van het secretariaat gaf ik leiding aan de medewerkers van het secretariaat, de huishoudelijke dienst, de receptie en de documentatie. Uit dien hoofde voerde ik ook functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ik heb dit tot 2000 gedaan.

 

Na een periode van niet werken (om meer tijd voor mijn gezin te hebben) ben ik in 2004 gaan werken bij het Schijndelse schoonmaakbedrijf GSOB. Daar heb ik leiding gegeven aan het schoonmaakpersoneel en had ik contact met klanten om hun wensen te inventariseren en vervolgens uit te werken. Dit heb ik tot juli 2006 gedaan.

 

Vanaf oktober 2006 tot 1 april 2009 ben ik werkzaam geweest bij Netstitch. Netstitch is een stofbewerkingsatelier waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen zich te profileren in het bedrijfsleven.
Binnen dit bedrijf staan de leermedewerkers centraal. Zij kunnen al lerend werken aan hun persoonlijk traject in een commercieel bedrijf. Voor de een is dit een opstap naar een reguliere baan, voor de ander het hebben van een uitdagende werkplek midden tussen de reguliere bedrijven met toch dat stukje extra zorg. Netstitch biedt de medewerkers hulp en ondersteuning totdat die op eigen kracht de stap naar het bedrijfsleven kunnen zetten.

Sinds 1 april 2009 ben ik mijn eigen eenmanszaak gestart van waaruit ik diensten wil aanbieden aan de bedrijven in bedrijvenhotel Madame Curie, in de vorm van receptionele diensten, secretariŽle en/of administratieve ondersteuning en facilitaire diensten. Daarnaast wil ik mijn werkgebied uitbreiden naar het gehele bedrijventerrein van Duin I, II en III.